Endevor erbjuder
Om Endevor

Publiceringar

R. Barkhage. Evaluation of a Variable Nozzle Turbine Turbocharger on a Diesel Engine under Steady and Transient Conditions Phd thesis, CTH.
Ls Abstract

R.Barkhage. High Performance Turbocharging of a DI Diesel Engine by use of a Variable Geometry Turbine" Thesis for the degree of Licentiate in Engineering, CTH.

R.Barkhage. Variable geometry - a new advance in turbocharging." Volvo Technology Report.

lvsnabben. Ombordmtning av motorparametrar fr utvrdering av mjlig efterbehandling av avgaser

En rapport fr Vsttrafik december 2008.

INTROMET. Introduktion av metanol som drivmedel. Slutrapport. Energimyndigheten Projektnr. 20679-1. 2006. Delfrfattare.

2004-09-14

Teknisk beskrivning och upplgg av kommande demonstrationsprojekt

Ecotraffics seminarium i Gteborg: Kustnra sjfart och milj-Teknikverfring frn landbaserade fordon till mindre fartyg.